Aannemersbedrijf Van Abeelen is al sinds 1990 in Noord-Brabant actief voor opdrachtgevers met renovatie- en nieuwbouw voor zowel particuliere opdrachtgevers als bedrijfsmatige bouwwerken. Aannemersbedrijf Van Abeelen is gevestigd in de gemeente Boxtel en heeft een goede reputatie opgebouwd bij zijn talrijke opdrachtgevers.

Bij alle projecten staat het streven naar hoogwaardige kwaliteit centraal. Of het nu gaat om de (ver)bouw van een woning, schuur, garage, utiliteitsbouw, renovatie of groot onderhoud, Aannemersbedrijf Van Abeelen is een deskundige en betrouwbare partner.

Vakmanschap en betrouwbaar

De eigen medewerkers en geselecteerde toeleveringsbedrijven beschikken over de juiste kennis, ervaring en vaardigheden om een goede kwaliteit van timmer-, metsel- en installatiewerkzaamheden en de algehele uitvoering te garanderen. Het is karakteristiek voor Van Abeelen C.V. dat zij over medewerkers beschikt die al vele jaren aan het bedrijf verbonden zijn. Een zelfde verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid heeft het aannemersbedrijf bij zijn opdrachtgevers.

vakmanschap

Doelmatige werkwijze

Van Abeelen C.V. is een efficiënt werkende onderneming met een platte organisatiestructuur. Dat houdt in: directe betrokkenheid met de werkvloer, korte communicatielijnen en doelmatig inzetten van mensen en middelen. Tijdens de bouwfase gaat de aannemer aan de slag met de aan hem door de opdrachtgever voorgelegde contractstukken (bestekken en tekeningen). Het (ver)bouwplan ligt dan vast en aanpassingen hebben in dit stadium vaak al financiële gevolgen. In deze fase worden de kosten gemaakt, het is dan ook essentieel dat er al in deze fase efficiënt te werk wordt gegaan. Van Abeelen C.V. begeleidt het bouwteam bij de voorbereiding van de werkzaamheden, berekent de bouwkosten, draagt zorg voor de bouwkundige- en installatietechnische uitvoering plus oplevering én nazorg. Door een efficiënte aansturing van alle betrokken partijen en een deskundige uitvoering van de (ver)bouwplannen, zorgt Van Abeelen C.V. ervoor dat u opgeleverd krijgt wat met u is overeengekomen; en uiteraard kwalitatief en budgettair kloppend.

foto van Edward & Gertjan van Abeelen

Ed & Gertjan van Abeelen

En dat doen we al meer dan 25 jaar!